Wyświetlenie wszystkich produktów w prestashop 1.4

Jest to  zmodyfikowany kod do wyświetlenia wszystkich produktów w danej kategorii oraz jej podkategoriach.

W pliku controllers/CategoryController.php

należy odnalezc  i zmodyfikować:

public function process()
{
  ....
      }
      if ($this->category->id != 1)
        $this->productListAssign();

      /* Modyfikacja start */ 
      if(!(isset($this->cat_products) AND $this->cat_products) ){ 
        $this->category->id=array();
        foreach($subCategories as $k=>$v){
          $this->category->id[]=$v['id_category'];
        }
        $this->productListAssign();

      }
      /* Modyfikacja end */  

      self::$smarty->assign(array( ...
}

Następnie należy otworzyć plik classes/Category.php

znalezć kod :

$sql = '
		SELECT p.*, pa.`id_product_attribute`, pl.`description`, pl.`description_short`, pl.`available_now`, pl.`available_later`, pl.`link_rewrite`, pl.`meta_description`, pl.`meta_keywords`, pl.`meta_title`, pl.`name`, i.`id_image`, il.`legend`, m.`name` AS manufacturer_name, tl.`name` AS tax_name, t.`rate`, cl.`name` AS category_default, DATEDIFF(p.`date_add`, DATE_SUB(NOW(), INTERVAL '.(Validate::isUnsignedInt(Configuration::get('PS_NB_DAYS_NEW_PRODUCT')) ? Configuration::get('PS_NB_DAYS_NEW_PRODUCT') : 20).' DAY)) > 0 AS new,
			(p.`price` * IF(t.`rate`,((100 + (t.`rate`))/100),1)) AS orderprice
		FROM `'._DB_PREFIX_.'category_product` cp
		LEFT JOIN `'._DB_PREFIX_.'product` p ON p.`id_product` = cp.`id_product`
		LEFT JOIN `'._DB_PREFIX_.'product_attribute` pa ON (p.`id_product` = pa.`id_product` AND default_on = 1)
		LEFT JOIN `'._DB_PREFIX_.'category_lang` cl ON (p.`id_category_default` = cl.`id_category` AND cl.`id_lang` = '.(int)($id_lang).')
		LEFT JOIN `'._DB_PREFIX_.'product_lang` pl ON (p.`id_product` = pl.`id_product` AND pl.`id_lang` = '.(int)($id_lang).')
		LEFT JOIN `'._DB_PREFIX_.'image` i ON (i.`id_product` = p.`id_product` AND i.`cover` = 1)
		LEFT JOIN `'._DB_PREFIX_.'image_lang` il ON (i.`id_image` = il.`id_image` AND il.`id_lang` = '.(int)($id_lang).')
		LEFT JOIN `'._DB_PREFIX_.'tax_rule` tr ON (p.`id_tax_rules_group` = tr.`id_tax_rules_group`
		                      AND tr.`id_country` = '.(int)Country::getDefaultCountryId().'
	                      	  AND tr.`id_state` = 0)
	  LEFT JOIN `'._DB_PREFIX_.'tax` t ON (t.`id_tax` = tr.`id_tax`)
		LEFT JOIN `'._DB_PREFIX_.'tax_lang` tl ON (t.`id_tax` = tl.`id_tax` AND tl.`id_lang` = '.(int)($id_lang).')
		LEFT JOIN `'._DB_PREFIX_.'manufacturer` m ON m.`id_manufacturer` = p.`id_manufacturer`
		 WHERE cp.`id_category` '.(is_array($this->id)?" IN(".implode(',',$this->id).") ": "=".(int)$this->id).($active ? ' AND p.`active` = 1' : '').'
		'.($id_supplier ? 'AND p.id_supplier = '.(int)$id_supplier : '');

u mnie koło 570 linijki zależnie od modyfikacji i podmienić go na:

if($this->link_rewrite=="home") {//jesli strona glowna to pobierz wszystkie kategorie

		$all_categories=Db::getInstance(_PS_USE_SQL_SLAVE_)->ExecuteS('SELECT `id_category` FROM `'._DB_PREFIX_.'category`');//pobieranie wszystkich dostepnych kategorii

		$all_categories_string="";
		foreach ($all_categories as $value) {//wyluskiwanie ID kategorii
			$all_categories_string .=$value['id_category'].',';
		}
		$all_categories_string=substr_replace($all_categories_string ,"",-1);//usuwanie ostatniego przecinka
		$sql = '
		SELECT p.*, pa.`id_product_attribute`, pl.`description`, pl.`description_short`, pl.`available_now`, pl.`available_later`, pl.`link_rewrite`, pl.`meta_description`, pl.`meta_keywords`, pl.`meta_title`, pl.`name`, i.`id_image`, il.`legend`, m.`name` AS manufacturer_name, tl.`name` AS tax_name, t.`rate`, cl.`name` AS category_default, DATEDIFF(p.`date_add`, DATE_SUB(NOW(), INTERVAL '.(Validate::isUnsignedInt(Configuration::get('PS_NB_DAYS_NEW_PRODUCT')) ? Configuration::get('PS_NB_DAYS_NEW_PRODUCT') : 20).' DAY)) > 0 AS new,
			(p.`price` * IF(t.`rate`,((100 + (t.`rate`))/100),1)) AS orderprice
		FROM `'._DB_PREFIX_.'category_product` cp
		LEFT JOIN `'._DB_PREFIX_.'product` p ON p.`id_product` = cp.`id_product`
		LEFT JOIN `'._DB_PREFIX_.'product_attribute` pa ON (p.`id_product` = pa.`id_product` AND default_on = 1)
		LEFT JOIN `'._DB_PREFIX_.'category_lang` cl ON (p.`id_category_default` = cl.`id_category` AND cl.`id_lang` = '.(int)($id_lang).')
		LEFT JOIN `'._DB_PREFIX_.'product_lang` pl ON (p.`id_product` = pl.`id_product` AND pl.`id_lang` = '.(int)($id_lang).')
		LEFT JOIN `'._DB_PREFIX_.'image` i ON (i.`id_product` = p.`id_product` AND i.`cover` = 1)
		LEFT JOIN `'._DB_PREFIX_.'image_lang` il ON (i.`id_image` = il.`id_image` AND il.`id_lang` = '.(int)($id_lang).')
		LEFT JOIN `'._DB_PREFIX_.'tax_rule` tr ON (p.`id_tax_rules_group` = tr.`id_tax_rules_group`
		                      AND tr.`id_country` = '.(int)Country::getDefaultCountryId().'
	                      	  AND tr.`id_state` = 0)
	  LEFT JOIN `'._DB_PREFIX_.'tax` t ON (t.`id_tax` = tr.`id_tax`)
		LEFT JOIN `'._DB_PREFIX_.'tax_lang` tl ON (t.`id_tax` = tl.`id_tax` AND tl.`id_lang` = '.(int)($id_lang).')
		LEFT JOIN `'._DB_PREFIX_.'manufacturer` m ON m.`id_manufacturer` = p.`id_manufacturer`
		 WHERE cp.`id_category` '.(is_array($this->id)?" IN(".$all_categories_string.") ": "=".(int)$this->id).($active ? ' AND p.`active` = 1' : '').'
		'.($id_supplier ? 'AND p.id_supplier = '.(int)$id_supplier : '');

		}
		else {
		$sql = '
		SELECT p.*, pa.`id_product_attribute`, pl.`description`, pl.`description_short`, pl.`available_now`, pl.`available_later`, pl.`link_rewrite`, pl.`meta_description`, pl.`meta_keywords`, pl.`meta_title`, pl.`name`, i.`id_image`, il.`legend`, m.`name` AS manufacturer_name, tl.`name` AS tax_name, t.`rate`, cl.`name` AS category_default, DATEDIFF(p.`date_add`, DATE_SUB(NOW(), INTERVAL '.(Validate::isUnsignedInt(Configuration::get('PS_NB_DAYS_NEW_PRODUCT')) ? Configuration::get('PS_NB_DAYS_NEW_PRODUCT') : 20).' DAY)) > 0 AS new,
			(p.`price` * IF(t.`rate`,((100 + (t.`rate`))/100),1)) AS orderprice
		FROM `'._DB_PREFIX_.'category_product` cp
		LEFT JOIN `'._DB_PREFIX_.'product` p ON p.`id_product` = cp.`id_product`
		LEFT JOIN `'._DB_PREFIX_.'product_attribute` pa ON (p.`id_product` = pa.`id_product` AND default_on = 1)
		LEFT JOIN `'._DB_PREFIX_.'category_lang` cl ON (p.`id_category_default` = cl.`id_category` AND cl.`id_lang` = '.(int)($id_lang).')
		LEFT JOIN `'._DB_PREFIX_.'product_lang` pl ON (p.`id_product` = pl.`id_product` AND pl.`id_lang` = '.(int)($id_lang).')
		LEFT JOIN `'._DB_PREFIX_.'image` i ON (i.`id_product` = p.`id_product` AND i.`cover` = 1)
		LEFT JOIN `'._DB_PREFIX_.'image_lang` il ON (i.`id_image` = il.`id_image` AND il.`id_lang` = '.(int)($id_lang).')
		LEFT JOIN `'._DB_PREFIX_.'tax_rule` tr ON (p.`id_tax_rules_group` = tr.`id_tax_rules_group`
		                      AND tr.`id_country` = '.(int)Country::getDefaultCountryId().'
	                      	  AND tr.`id_state` = 0)
	  LEFT JOIN `'._DB_PREFIX_.'tax` t ON (t.`id_tax` = tr.`id_tax`)
		LEFT JOIN `'._DB_PREFIX_.'tax_lang` tl ON (t.`id_tax` = tl.`id_tax` AND tl.`id_lang` = '.(int)($id_lang).')
		LEFT JOIN `'._DB_PREFIX_.'manufacturer` m ON m.`id_manufacturer` = p.`id_manufacturer`
		 WHERE cp.`id_category` '.(is_array($this->id)?" IN(".implode(',',$this->id).") ": "=".(int)$this->id).($active ? ' AND p.`active` = 1' : '').'
		'.($id_supplier ? 'AND p.id_supplier = '.(int)$id_supplier : '');

		}

Uwaga! Metoda zadziała jedynie w przypadku uaktywnienia prostych linków.

Jeśli znajdujemy się w zakładce home(wszystkie produkty) to pobieramy wszystkie id kategorii , po czym pobieramy wszystkie produkty z dostępnych kategorii.

Źródło:

http://stackoverflow.com/questions/11874191/prestashop-display-products-from-childcategories-if-parent-category-is-empty

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Loading Facebook Comments ...