Dodanie aktywnej klasy dla otwartego linku z poziomu smarty w Prestashop

Na pewno jest na to kilka sposobów , ale mi udało się stworzyć coś takiego:

{assign var='new_var' value="http://"|cat:$smarty.server.HTTP_HOST|cat:$smarty.server.REQUEST_URI}

deklaruje zmienną w smarty , która będzie posiadać aktualny link teraz wystarczy porównać ten link z linkiem w menu:

{if $new_var==$cms_page.link}class="active"{/if}

dla wszystkich stron CMS z prestashop w pliku blockcms.tpl ( override) możemy wykorzystać następujący kod:

{foreach from=$cms_title.cms item=cms_page}
					{if isset($cms_page.link)}<li><a {if $new_var==$cms_page.link}class="active"{/if} href="{$cms_page.link}" title="{$cms_page.meta_title|escape:html:'UTF-8'}">{$cms_page.meta_title|escape:html:'UTF-8'}</a></li>{/if}
			{/if}	
{/foreach}

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Loading Facebook Comments ...