Aktywowanie Lewej Kolumny dla modułu Wishlist – Prestashop 1.5

Jest to pewna głupota twórców presty, ale po wejściu w link "My wishlists" nie pojawia nam się lewa kolumna i uwaga , jedynie lewa kolumna! Po zmarnowaniu 20 minut życia, modyfikacji dokonuję się wchodząć w : modules->blockwishlist ->controllers->front->mywishlist.php otóż tutaj (okolice 45 linii): public function initContent() { $this->display_column_left = false;//dlaczego...

Dodawanie HOOK-a w nowy sposób – Prestashop 1.5

Przedstawiam ciekawy sposób na dodanie uchwytu(pozycji) dla Prestashop 1.5 znalezione na: http://nemops.com/adding-hooks-to-prestashop-1-5/ No to zaczynamy: Otwieramy plik .tpl na przykład footer.tpl , dodajemy kod: {hook h='beforeFooter'} po h podajemy nazwę własnej pozycji , następnie szukamy pliku php naszego modułu w moim przypadku fmeblockmanufacturer.php, dodajemy kod: public function hookBeforeFooter($params) { ...

Wyświetlenie ilości produktów danego producenta w lewej kolumnie – Prestashop 1.5

Aby dodać ilość produktów danego producenta postępujemy następująco: Modyfikujemy blokmanufacturer.php  w okolicach 58 linii dodajemy do : 'manufacturers' => Manufacturer::getManufacturers() do argumenty dodajemy true, po modyfikacji: 'manufacturers' => Manufacturer::getManufacturers(true) następnie w  blokmanufacturer.tpl aby wyświetlić liczbę produktów wystarczy dodać: {$manufacturer.nb_products}  

var_dump w Smarty

Efekt var_dump w Smarty: { $products|@var_dump }

Automatyczne dopasowywanie rozmiaru czcionki do menu za pomocą jQuery

Skrypt rekurencyjny umożliwiający dopasowanie rozmiaru elementów li a w liście(w moim przykładzie menu) $.fn.changeFont = function(useMargins,size) { var sum = 0; $(this).children("a").css("font-size",size+"px"); this.each(function() { sum += $(this).outerWidth(useMargins); }); //tu zamiast 950 podajemy żądaną szerokość if(sum>950) $(this).changeFont(true,size-1); return sum; }; Do wywołania funkcji...

Dodanie aktywnej klasy dla otwartego linku z poziomu smarty w Prestashop

Na pewno jest na to kilka sposobów , ale mi udało się stworzyć coś takiego: {assign var='new_var' value="http://"|cat:$smarty.server.HTTP_HOST|cat:$smarty.server.REQUEST_URI} deklaruje zmienną w smarty , która będzie posiadać aktualny link teraz wystarczy porównać ten link z linkiem w menu: {if $new_var==$cms_page.link}class="active"{/if} dla wszystkich stron CMS z prestashop w pliku blockcms.tpl...

Identyfikacja uruchomionego przycisku dla zdarzenia submit w jQuery

Aby odebrać zdarzenie wysłania formularza za pomocą jQuery należy użyć metody submit() , jednak czasami zdarza się , że mamy kilka inputów i musimy zidentyfikować za pomocą którego zostało wywołane zdarzenie. Nie znajdziemy takiej informacji w $(this), musimy użyć następującego kodu: $(selektor).submit(function(event) { var button=event.originalEvent.explicitOriginalTarget; alert($(button).attr('title')); }); Dzięki event.originalEvent.explicitOriginalTarget pobieramy...

Zamiana wartości w polu bazy danych dla wzorca – MySQL

Aby zaktualizować wiele rekordów w  bazie MySQL dla podanego wzorca można użyć poniższego polecenia: UPDATE `nazwa_tabeli` SET `opis` = REPLACE(opis, 'z_czego zamienić', 'na co zamienić') WHERE `opis` LIKE '%wzorzec%'; % w poleceniu LIKE zastępują dowolną ilość znaków przed i po wzorcem, przykładowy kod do modyfikowania pola description...

Wyświetlenie wszystkich produktów w prestashop 1.4

Jest to  zmodyfikowany kod do wyświetlenia wszystkich produktów w danej kategorii oraz jej podkategoriach. W pliku controllers/CategoryController.php należy odnalezc  i zmodyfikować: public function process() { .... } ...

Dodanie strony CMS do strony formularza kontaktowego w prestashop

W katalogu controllers/ContactController.php po self::$smarty->assign(array( 'errors' => $this->errors, 'email' => $email, 'fileupload' => Configuration::get('PS_CUSTOMER_SERVICE_FILE_UPLOAD') )); Należy dodać kod: // custom code global $cookie; ...

Witaj

Cześć - nazywam się Rafał Stępień. Od ponad 10 lat pasjonuje się światem IT i chciałbym za pomocą tej strony przekazać Ci moją wiedzę oraz zebrane doświadczenia. Dodatkowo, będę zamieszczać tutaj informacje o wydarzeniach, które realizuje, projektach w których biorę udział oraz problemach z jakimi się natknąłem podczas mojej wędrówki. Jestem otwarty na feedback i pytania osób, których zainteresuje zawartość tej strony. Możesz skontaktować się ze mną bezpośrednio na maila kontakt@rafalstepien.com lub za pomocą kanałów social media.